Gelco & Grevstad Eiendomsdrift Gelco & Grevstad Eiendomsdrift Gelco & Grevstad Eiendomsdrift Gelco & Grevstad Eiendomsdrift Gelco & Grevstad Eiendomsdrift

Informasjon

Ordensregler

I tidsperioden 23:00 og 07:00 skal det være ro i boligen, dette gjelder både i helg og i hverdag. Nødutganger skal ikke ved noen omstendigheter være blokkert av diverse gjenstander. Skader utgjort på leiligheter dekkes av leietaker selv og meldes umiddelbart.

Bruk av balkong skal være til unødig sjenanse for andre beboere.
Det er ikke tillat å oppbevare gjenstander så som tomflasker, papp, søppel el. på balkongene.

Leietakere skal kun bruke vaskemaskin og tørketrommel som er reservert til sin egen leilighet.
Lufting er svært viktig dersom man tørker klær innvendig. Dette bør egentlig ikke gjøres, med mindre det er nødvendig.

En må ikke kaste avispapir, bind, tamponger eller annet som kan føre til forstoppelse av avløpsrørene. Kraner må ikke stå åpne når en forlater rommet.

Leietakere er ansvarlig for forsvarlig og hygienisk søppelhåndtering i Leiligheten.
Søppelspann skal kun benyttes for husholdningsavfall. Søppelspann skal ikke overfylles, og det skal heller ikke settes avfall eller løsøre utenfor søppelspann, så som i fellesarealer, ganger el.
Dersom vaktmester må fjerne søppel, tomflasker el. fra fellesarealer slik som balkonger, trappeoppgang, ganger mm. Vil samtlige leietakere bli krevd for kr 50,- ved påfølgende innbetaling av husleie. I hybler gjelder dette for samtlige leietakere i gjeldende etasje.

Innlåsing ved mistet nøkkel gjennomføres av forvaltningsselskap, og har følgende faste kostnader for Utleier, noe Leietaker vi bli krevd for sammen med påfølgende innbetaling av husleie:
Utrykning ukedag/arbeidstid: NOK 500,-
Utrykning helg/kveld: NOK 1500,-
Utrykning helligdag/natt: NOK 3000,-

Husdyr er ikke tillatt.

Leien skal betales innen fastsatt dato.
Er du sent ute med husleie – ta kontakt med kontaktperson (huseier). «Bedre føre var».

Alle avvik, feil og mangler som eventuelt skulle oppstå i leiligheten skal meldes inn i vårt avvikssystem, www.famacweb.no Brukernavn er din registrerte e-post adresse, for å opprette personlig passord trykker en på «glemt passord».

Ofte stilte spørsmål

Alle våre eiendommer er gjennomgått av uavhengige brannkonsulenter, som besørger for at samtlige krav til brann og rømningsvei er ivaretatt. Videre er flere av våre bygg direkte tilknyttet Bergen brannvesen for direkte utrykning ved utløsning av alarm.

Vår vaktmester sørger for – ved rutinemessig kontroll/sjekk. At ingen nødutganger er blokkerte og hindret av eventuelle gjenstander og søppel.

Beboerne er også selv ansvarlig gjennom leiekontrakt og ordensregler, å besørge at deres gjenstander/søppel ikke hindrer rømningsveier og nødutganger.

I alle våre leiligheter skal det innbetales 3 x månedsleien på en sperret depositumskonto, dette skal være betalt før innflytting.

I alle rom i kollektiv skal det innbetales 1 x månedsleien på en sperret depositumskonto, dette skal være betalt før innflytting.

Så snart leiekontrakten er signert, oppretter vi en depositumskonto i Handelsbanken. Leietaker mottar så en epost og/eller sms på dette, hvor de blir bedt om å signere kontoen med MinID.

Deretter følger dere stegene for innbetaling av depositumsbeløpet.

Husleien skal hver mnd. betales inn ihht. faktura som hver måned blir sendt på mail.

Husleien kan legges inn som fast trekk til vår konto, og med KID-nummer oppgitt i faktura.

Fremgangsmåte for å registrere gratis medlemskap hos iTrain:

  1. Registrer din personalia på http://blimedlem.itrain.no/
  2. Under «Medlemskap» skriver du inn din personlige kampanjekode (denne får du utdelt av forvalter – Aurora Hatlestad)

 

Merk at dette er din personlige kode og skal ikke deles med andre.

 

  1. For å registrere medlemskapet må du oppgi kortinformasjon. Så lenge du leier hos oss og leieavtalen din er gyldig vil du ikke bli trukket noe for medlemskapet, men iTrain trenger denne informasjonen for gyldighet i avtalen.
  2. Du vil så få tilsendt treningskort etter kort tid.

NB! Viktig å merke seg at når leieavtalen går ut (ved utflytning) vil medlemskapet gå over i ordinært medlemskap, og du må selv melde deg ut for ikke å betale videre for abonnement. 

På alle våre leiligheter og rom i kollektiv er det 3 mnd. oppsigelsestid, gjeldende fra den 1. hver mnd.

Dvs. Sier du opp leiligheten 9. mai, begynner ikke oppsigelsestiden å løpe før 1. Juni, og leieforholdet varer da til og med 30. August.

Vi tillater dessverre ikke fremleie, ettersom vi opererer med en forholdsvis kort oppsigelsestid.

Vi har ikke bindingstid i leieavtalen utover ordinær oppsigelsestid på 3 mnd.

Husleien blir hvert år justert ihht. konsumprisindeksen.

Indeksregulering av husleie skjer ved hjelp av SSBs konsumprisindeks. Endringene i husleieprisene må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting, og kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk.

Les mer om indeksregulering her.

  1. Gå inn på famacweb.no,
  2. Brukernavnet er din personlige epost adr.
  3. Trykk så på «glemt passord» for å lage ditt eget personlige passord.
  4. Deretter kan du opprette avvik på bygget.

Alle avvik som blir meldt inn i systemet vil bli behandlet av forvalter, og delegert videre til den ansvarlige. Du (innmelder) vi motta en mail når avviket er under behandling, og den ansvarlige må kvittere seg ut når jobben er utført.

På denne måten får dere som leietaker og vi som drifter bygget, bedre kontroll på avvikene og personellet.